no-img
حراج فایل

ایرونی فایل بایگانی | حراج فایل


حراج فایل
اطلاعیه های سایت

مطالب

برچسب : ایرونی فایل
DOC
مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها
3000 تومان

مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها


مقدمه : بررسی میزان موفقیت مشاوران در دبیرستانهای پسرانه ناحیه 4 کرج مشاوره به معنی همکاری کردن و رأی و نظر فرد متخصص و آگاه را درانجام کاری خواستن است. مشاوره نیز همچون راهنمایی تعریف یگانه و یکسانی که مورد قبول همه متخصصان باشند ندارد. و از دیدگاههای صاحب نظران به طریق متعددی تعریف شده است. گروهی از متخصصان مشاور را ازدیدگاه مدل طلبی تعریف کرده و معتقدند مشاوره فعالیتی تخصصی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 48   نویسنده : HarajiFile
DOC
جايگاه نقد به طور اعم در ادبيات دل انگيزي فارسي
3000 تومان

جايگاه نقد به طور اعم در ادبيات دل انگيزي فارسي


مقدمه : نقد و نقادي كه عبارت از شناخت نيك و بد و تميز بين سره و ناسره است در همه فنون هنر و در بسياري از شقوق علوم و معارف بشري هست و اختصاص به آثار ادبي ندارد. با اين حال مزيت نقد آثار ادبي در تمام دنيا و تقريباً در تمام اعصار بر نقد ساير فنون هنر – و غير هنر – اينست كه به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 48   نویسنده : HarajiFile
DOC
نماز در فرهنگ و ادبیات ایران
2900 تومان

نماز در فرهنگ و ادبیات ایران


مقدمه : نماز در لغت، پرستش و خدمتکاری و نیاز است (غیاث‌اللغات) و بندگی اطاعت و ادای طاعت و سجود و پرستش و خدمتکاری و فرمانبرداری و عبادت، مخصوص و واجب مسلمانان که پنج‌بار در شبانه‌روز ادا کنند و آن‌را به عربی «صلات» گویند. (برهان قاطع). نماز یا صلات، در لغت، سرفرود آوردن برای تعظیم و سجده است و در اصطلاح، عبادت مخصوص مسلمانان که به‌طور وجوب و مستحبی ادا کنند، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 44   نویسنده : HarajiFile
DOC
پایان نامه بررسي نقش‌هاي نمادين در معماري هخامنشي
5000 تومان

پایان نامه بررسي نقش‌هاي نمادين در معماري هخامنشي


مقدمه : سرزميني كه امروزه به نام «ايران» شهرت دارد، نام خود را از قوم «آريايي» گرفته است. براي بررسي تاريخ اين سرزمين كهن سال و آن قوم تاريخ‌ساز ضرورت دارد به گذشته‌هاي دور بنگريم. موقعيت دقيق جغرافيايي نجد ايران را نمي‌توان ترسيم نمود با اين حال سرزمين پهناوري كه از رشته كوههاي زاگرس در غرب تا فلات پامير در شرق گسترش دارد و از ديرباز زيستگاه انسانها بوده است را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 34   نویسنده : HarajiFile
DOC
ژئوپليتيك مرز ايران و كشور آذربايجان
4000 تومان

ژئوپليتيك مرز ايران و كشور آذربايجان


مقدمه : سرزميني كه امروزه به نام جمهوري آذربايجان خوانده مي شود به دنبال شسكت ايران در جنگهاي خود با روسيه وطي قراردادهاي گلستان (1813 م) وتركمنچاي (1828م) از ايران جدا و به روسيه ضميمه گشت. در طول تاريخ هيچ كشوري به اندازه روسيه قلمروهاي خاك ايران را براي هميشه به اشغال در نياورده است ،قلمروهايي كه طي دوره هاي درازمدت تاريخي زيرسيطره فرهنگي ايرانيان بودند يا دست كم خراجگذار ايران بودند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 45   نویسنده : HarajiFile
DOC
جريانهاي اصلي تاريخ نگاري در دوره پهلوي
2000 تومان

جريانهاي اصلي تاريخ نگاري در دوره پهلوي


مقدمه : نتيجه مي گويد: « نخستين بار ايرانيان تاريخ را درك كردند و آن را به دورانهاي مختلف تقسيم كردند» و هرودوت تاريخ خويش را چنين آغاز مي كند: «به روايات ايرانيان بهترين تاريخ شناسان هستند….» . غرض از نقل دو قول مذكور اين بود كه در آغاز، علم تاريخ در بيشتر كشورهاي شرق و غرب، علمي ناشناخته بود و فقط در ايران وقايع روزانه در بار و رويدادهاي كشور را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 46   نویسنده : HarajiFile
PDF
روابط سياسي ايران و سوريه (۲۰۰۱ـ۱۹۸۹)

روابط سياسي ايران و سوريه (۲۰۰۱ـ۱۹۸۹)


مقدمه : پايان يافتن جنگ را بايد نقطة عطف جديدي در سياست خارجي ايران تلقي نمود . اين امر منجربه تغيير و تحولات ملموسي در محيط داخلي ، شرايط منطقه اي و نقش ملي ايران گرديد . به موازات تحولاتي كه در داخل كشور و در همان سالهاي آغازين دهة دوم انقلاب صورت گرفت، تحولات مهم و تأثير گذاري نيز در منطقه خاورميانه و در جهان رخ داد كه نه تنها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 103   نویسنده : HarajiFile
PDF
مقاله تاثیر فاینهای خمیر CMP و خمیر بروک بر آهار زنی داخلی کاغذ چاپ

مقاله تاثیر فاینهای خمیر CMP و خمیر بروک بر آهار زنی داخلی کاغذ چاپ


چکیده : در این تحقیق تأثیر فاینهای خمیر CMP و فاینهای خمیر بروک بر میزان Cobb (میزان جذب آب) کاغذهای چاپ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأثیر روش آهار زنی پیش مخلوط کردن (Premixing) آهار روزین - آلوم در PH خنثی – قلیایی و نسبتهای مختلف آلوم به روزین بر میزان Cobb (میزان‌جذب‌آب) کاغذهای چاپ مورد بررسی قرار گرفت. روش آهارزنی پیش مخلوط کردن باعث کاهش چشمگیر میزان Cobb گردید. با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 43   نویسنده : HarajiFile