no-img
حراج فایل

محصولات رایگان بایگانی | صفحه 2 از 4 | حراج فایل


حراج فایل
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : محصولات رایگان
PDF
بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم و مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم و مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل


مقدمه : انسان همواره نیازهایی دارد که سبب اصلی حرکت، تلاش در رفتارهای وی است. اگر نیازهای فرد به خوبی شناخته شود و شرایطی جهت رفع نیازها در حد تعادل فراهم شود،از سویی موجب پیشگیری از مشکلات ،اختلالات ونابسامانیهای جسمی وروانی می شود و از سوی دیگر سبب رشد وشکوفائی استعدادهای درونی می شود. در یک دید اجمالی نیازها به دو دسته تقسیم می شوند: الف)نیازهای فیزیولوژیک ب)نیازهای روانی (میرزا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 106   نویسنده : HarajiFile
DOC
بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي

بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي


مقدمه : هدف از مطالعه و تحقيق در رشته هاي مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسي و ديدن شگفتي هاي خدا در طبيعت و خلقت ، فهم قوانين و سنت هاي خدا در زمين جهت خدمت و ايجاد آسايش براي افراد بشر است. علم بدون عمل، هيچ فايده اي نه براي خود فرد و نه براي ديگران نخواهد داشت. علم حقوق نيز از اين قاعده مستثني نيست. هدف اصلي علم حقوق، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 84   نویسنده : HarajiFile
PDF
وكيل مدافع متهم در قوانين موضوعه

وكيل مدافع متهم در قوانين موضوعه


مقدمه : همان طور که پیشتر مورد اذعان واقع شد برای اولین بار قانونگذار کیفری ایران به جهت گام برداشتن مثبت و رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم با ترافعی کردن مرحله تحقیقات مقدماتی و تجویز شرکت و حضور وکیل مدافع متهم در دادسرا و مرحله مقدماتی تحقیقات اين تبصره را در سال 1335 به ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی مصوب سال 1290 الحاق نمود که مقرر می داشت «متهم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 84   نویسنده : HarajiFile
PDF
آدم ربایی

آدم ربایی


مقدمه : آدم ربايي،معادل واژه هاي(abduction . kidnapping) در زبان انگليسي و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربي مي باشد كه در برخي موارد براي مطلق آدم ربايي و در پاره اي موارد،براي ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار مي رود و تعريفهاي زير براي اين واژه ها بيان شده است؛ انتقال يك يا چند شخص از مكاني به مكان ديگر بر خلاف اراده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 124   نویسنده : HarajiFile
PDF
فقه زنان و مسئله برابری

فقه زنان و مسئله برابری


مقئمه : نابرابری ميان زن و مرد يا نابرابری ميان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پديده قابل مشاهده‌ايی در جامعه ايران است. اين پديده صرفنظر از هر تاويلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزيع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزيع قدرت سياسی و تصميم گيری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هايی از اين نابرابری‌ها به شکل غير رسمی ولی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 92   نویسنده : HarajiFile
PDF
مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان

مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان


مقدمه : وقتي درباره نظام حق و نظام تكليف بحث مي‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد كه عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آن‏ها محق مي‏دانند؛ به گونه‏اي كه اگر «من عليه الحق» كوتاهي كند، امكان اقامه دعوي براي شخص بوده و مي‏تواند با استفاده از مجاري قانوني، حق خود را بستاند. در برابر اين حق نيز تكاليف الزامي وجود دارند كه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 73   نویسنده : HarajiFile
PDF
حقوق شهروندی در جهان امروز

حقوق شهروندی در جهان امروز


مقدمه : بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند. دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 91   نویسنده : HarajiFile
PDF
ظرفيت نظام عدالت كيفري در پاسخگوئي به نيازهاي جديد و تغيير اوضاع و احوال

ظرفيت نظام عدالت كيفري در پاسخگوئي به نيازهاي جديد و تغيير اوضاع و احوال


مقدمه : من با اغلب ملاحظات انتقادي كه فتاح و همفكران او مطرح كرده‌اند، موافقم. نظام سنتي حقوق كيفري- آنگونه كه ما آن را در مدتي طولاني در دادگاههاي غربي شناخته‌ايم- داراي كمبودهاي شديدي است. سوال اين است كه آيا اين نظام به درستي به جامعه خدمت مي‌نمايد يا خير. اين امرغير قابل انكار است كه نظام سنتي در جهت منافع طرفين اصلي يعني بزهكار و بزه ديده كاري انجام نمي‌دهد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 87   نویسنده : HarajiFile
PDF
تعدد جرم

تعدد جرم


مقدمه : تعدد جرم: هر گاه يك نوع جرم در دو يا چند زمان واقع شود تكرار جرم ناميده مي شود. ماده 52: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده مؤثر كيفري محكوم شود، چنانچه پس از اجراي حكم و قبل از رفع اثر از محكوميت مجدداً مرتكب جرم قابل تعريز از همان نوع گردد، به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد. تبصره1: تكرار در حدود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 95   نویسنده : HarajiFile
PDF
قطع رابطه مالكيت

قطع رابطه مالكيت


مقدمه : عقد و اقاله عقد و اقاله توافق اراده اشخاص واجد اهليت است كه قانون براي آن آثار خاصي قائل شده است وجه مشترك عقد و اقاله در عقود تمليكي ايجاد و قطع رابطه مالكيت است هر چند آثار عقد با اقاله متفاوت است. عقد موجود تعهد و اقاله مسقط آن است. الف : عقد عقدي كه ناقل مالكيت باشد دو خصوصيت دارد: 1-تمليكي است 2- منجز است عقد تمليكي موجب قطع رابطه مالكيت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 77   نویسنده : HarajiFile