no-img
حراج فایل

حقوق بایگانی | صفحه 2 از 2 | حراج فایل


حراج فایل
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : حقوق
PDF
قطع رابطه مالكيت

قطع رابطه مالكيت


مقدمه : عقد و اقاله عقد و اقاله توافق اراده اشخاص واجد اهليت است كه قانون براي آن آثار خاصي قائل شده است وجه مشترك عقد و اقاله در عقود تمليكي ايجاد و قطع رابطه مالكيت است هر چند آثار عقد با اقاله متفاوت است. عقد موجود تعهد و اقاله مسقط آن است. الف : عقد عقدي كه ناقل مالكيت باشد دو خصوصيت دارد: 1-تمليكي است 2- منجز است عقد تمليكي موجب قطع رابطه مالكيت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 75   نویسنده : HarajiFile
PDF
مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل

مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل


مقدمه : در سيستم حقوقي ايران و همين طور نظام حقوقي كامن لو هيچ قاعده يا اصلي كه مستقيماً مخصوص مسئوليت مدني پزشك در رابطه با بيمار باشد، وجود ندارد و در هر دو جا مسئوليت مدني پزشك نسبت به بيمار تحت قواعد عمومي مسئوليت مدني قرار دارد. پزشكان براساس قواعد كلي در مورد جنبه هاي داروئي، درماني و پزشكي عملكردهاي حرفه اي خود مسئول مي باشند. به طور كلي مسئوليت مدني [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 43   نویسنده : HarajiFile
PDF
حقوق متهم

حقوق متهم


مقدمه : 1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم: تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی از اهداف مهم قوانین آئین دادرسی کیفری است. آئین دادرسی کیفری قانون افراد پاکدامن و سالم و قانون کیفری برای کیفر دادن افراد جانی و تبهکار می باشد بطوری که افراد بی گناه و مظلوم با اتکاء به آن مصون از تعقیب و مجازات خواهند بود و بی گناهی خویش را ثابت می کنند لکن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 64   نویسنده : HarajiFile
DOC
احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي
2900 تومان

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي


مقدمه : يكي از اساسي ترين اهدافي كه هر جامعه براي دستيابي به آنها تلاش مي كند، تأمين عدالت و دادگستري است. در اين راستا جوامع سعي بر تدوين و تربيت قضاتي مجرب اند كه آنها را در نيل به هدف مذكور ياري دهد، كشور ما نيز همچون ساير كشورها در اين راستا گام هاي متعددي را برداشته است. يكي از مهم ترين آثار وضع قوانين، جنبه پيشگيرانه آنهاست؛ كه بسياري [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 31   نویسنده : HarajiFile
PDF
وکالت در امور کیفری

وکالت در امور کیفری


مقدمه : 1- وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی با ملاحظه ماده 128 و تبصره آن و ماده 185 و 186 از قانون آئین دادرسی کیفری بعنوان اصلی ترین مقررات در این زمينه قطعاً این مهم بارز می شود که هیچ محدودیت و ممنوعیت از نظر مقنن برای شاکی و وکیل او در تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. بطوریکه هیچ قانون یا مقرراتی در این خصوص وجود نداشته و وکیل شاکی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 40   نویسنده : HarajiFile
PDF
اتانازی

اتانازی


مقدمه : مباحث در رابطه با «اتانازی»، عمدتاً بحث درباره این است كه چه چیزی اخلاقی است؟ سؤالاتی بنیانی در این رابطه مطرح‌شده است؛ مثلاً آیا حقی برای ارتكاب خودكشی وجود دارد؟ آیا اخلاقی هست كه دیگری برای خودكشی به دیگری كمك كند؟ آیا حقی وجود دارد كه بر اساس خواسته كسی یا اعضای خانواده‌اش ایجاد مرگ را در او تسهیل كنیم؟ آیا اخلاقی هست برای نجات جان كسی، زندگی كس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 48   نویسنده : HarajiFile
DOC
بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه ۸۶ / ۱۷۷ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه ۸۶ / ۱۷۷ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري


مقدمه : چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 35   نویسنده : HarajiFile
DOC
تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر
6900 تومان

تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر


مقدمه : بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / شهریور / ۱۳۹۵   بازدید : 36   نویسنده : HarajiFile