no-img
حراج فایل

جايگاه نقد به طور اعم در ادبيات دل انگيزي فارسي | حراج فایل


حراج فایل
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
جايگاه نقد به طور اعم در ادبيات دل انگيزي فارسي
doc
شهریور ۵, ۱۳۹۵
حجم فایل:81کیلوبایت
3000 تومان
111 صفحه
3000 تومان – خرید

جايگاه نقد به طور اعم در ادبيات دل انگيزي فارسي


مقدمه :
نقد و نقادي كه عبارت از شناخت نيك و بد و تميز بين سره و ناسره است در همه فنون هنر و در بسياري از شقوق علوم و معارف بشري هست و اختصاص به آثار ادبي ندارد. با اين حال مزيت نقد آثار ادبي در تمام دنيا و تقريباً در تمام اعصار بر نقد ساير فنون هنر – و غير هنر – اينست كه به يك تعبير، از همه آنها مفهوم تر و روشن تر است. چرا كه ساير فنون هنر، چون حجاري و نقاشي و غيره و ذلك براي اكثريت مردم تا حدي مشكل و نا مفهوم مي باشند در صورتيكه آثار ادبي، فقط براي عده بسيار كمي از مردم ممكن است نا مفهوم و مشكل باشند. مردم با آثار ادبي بسيار مانوس تر و نزديكتر ند بعضي شعر را مي پسندند بعضي ديگر به داستان علاقه دارند، بعضي به نمايشنامه ها شيفه اند و برخي به سخنان عارفانه و اخلاقي عنايت مي ورزند و در هر حال ، اكثراً با آثار ادبي علاقه مندند و درباره اين آثار غالباً اظهار نظر نيز مي كنند و اما همين مسئله مسبب اختلاف عقايد و نظرها در نقد آثار ادبي بيش از نقد ساير فنون هنر شده است.
در حقيقت آثار ادبي براي همه مردم و براي تمام طبقات به يك نوع جايگاه نقد در ادبيات جهان و به درجه ارزش ندارد، و بسا كه هر خواننده اي يا هر طبقه اي از خوانندگان در آن آثار نمي جويند يا نمي يابند و اين خود سبب مي شود كه در نقادي و ارزيابي آثار ادبي اختلاف سليقه بسيار پيدا مي شود و اقسام و انحاء مختلف نقد ادبي بوجود مي آيد. كه بعضي مبتني است بر لفظ. و بعضي بر معني. بعضي جنبه فني دارد و بعضي ديگر جز بيان عقايد و آراء شخصي چيزي نيست و خلاصه همين تفاوت و اختلاف در امر التذاذ و تمتع از آثار ادبي سبب شده است كه نقد ادبي تاكنون اساس و قوامي نيافته است. و بر پايه و بنياد درستي قرار نگرفته است. و هنوز بعد از قرن ها بحث و تحقيق كه نقادان مختلف كرده اند درست قرين و دقيق ترين روش هاي نقادي شيوه و روش التقاطي و تأليفي است يعني شيوه اي كه از جمع و تلفيق ساير شيوه ها و روش هاي نقادي حاصل شده باشد و علت اين امر هم اين است كه هرچند در طي قرن هاي دراز نقادان بزرگ و عالي مقام در دنيا پديد آمده اند اما هر كدام از آنها توقعي ديگر از آثار ادبي و از نويسندگان آنها داشته است و هر يك راه و روشي ديگر در غايت و مقصدي ديگر براي شاعران و نويسندگان پيشنهاد كرده است و اكثر آنها در دفاع و تأئيد نظر و غايتي كه خود براي آثار ادبي پيشنهاد كرده اند. زياده تأكيد و اجرام نموده اند. به طوري كه شيوه ها و روش ها و آراء و مكاتب نقادان ديگر را به كلي طرد و نفي كرده اند و ناچيز و حقيرشمرده اند و همين امر سبب مشاجرات بسيار در مسائل راجع به نقد ادبي شده است و ضرورت جمع آنها از اينجا است.

«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: ريشه ها
الف) جايگاه نقد در ادبيات جهان ۶
ب) فقه الغه نقد ۸
ج) جايگاه نقد به طور اعم در ادبيات دل انگيز فارسي ۱۴
د) تاريخچه نقد در ايران به طور اعم
(اولين نقدي كه نوشته شد و فرق فارق و فاحش آن با نق) ۲۱
هـ) آيا نقد همان نه است؟ ۳۹
فصل دوم: سير و غوري در تاريخچه پيدايي و اعتبار نقد در ايران از آغاز تا امروز
الف) نقد چيست و منتقد كيست؟! ۴۳
ب) منتقد تئاتر نداريم، منتقد تئاتر داريم ۵۵
ج) آشنائي با ژان ژاك گوتيه، يا نگات، جان راسل تايلور و لامبرويچ ويلسون. ۶۱
هـ) انواع نقد تئاتر: ژورناليستي (رسانه‌اي)، روانشناختي، جامعه شناختي، علم الاساطيسري و سياسي. ۶۴
فصل سوم: حضور نقد در آكادمي ها؛
الف) تفاوت هاي نقد آكادميك با نقد ژورناليستي ۷۲
ب) نقد اسكولاستيك با نقد كلاسيك ۷۳
ج) مطبوعات، نقد و
نقدها را بود آيا كه عيار مي گيرند
تا همه صومعه داران پي كار مي گيرند. ۷۵
فصل چهارم: يك هشدار
الف) عيب مي جمله بگفتي هنرش نيز بگوي نفي حكم
نفي حكمت مكن از بهر دل عامي چند ۸۷
عنوان صفحه
ب) اغلاط فاحش فرهنگي، اطلاعاتي، تئاتري در مطبوعات. ۱۰۶
ج) وضعيت فعلي نقد تئاتر در رسانه ها و تسامحات توجيه ناپذير اصحاب قلم ۱۰۷ads

درباره نویسنده

HarajiFile 120 نوشته در حراج فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *